menu

De kracht

... van MVO-communicatie

Stakeholders worden gestaag kritischer en stellen steeds vaker vragen over de impact van uw bedrijfvoering op het milieu en de maatschappij. Hoe reageert u daarop en waarmee bewijst u dat u goed en integer zaken doet? Door goede, heldere en stelselmatige communicatie over uw MVO-beleid en uw duurzame producten en diensten.

Bij het publiceren van uw MVO-inspanningen gaat het om veel meer dan voldoen aan richtlijnen en afspraken (compliance). De dialoog met belanghebbenden (stakeholders) leidt tot vernieuwing en duurzame relaties. En een vlot geschreven MVO-verslag waarin u transparant bent over uw beleid, winstpunten én dilemma’s zorgt ervoor dat de inspanningen, problemen én successen die daaruit voortvloeien, het positieve imago van uw organisatie verder versterken.

Bovendien let de overheid bij de keuze voor leveranciers steeds meer op het beleid dat organisaties op dit gebied voeren. En aangezien een goed MVO-beleid ook een ketenverantwoordelijkheid behelst, spreken ook steeds meer bedrijven elkaar daar op aan. Het heeft dus zin om voorop te lopen, want dat kan bij aanbestedingen en pitches de balans in uw voordeel doen omslaan.

Heldere communicatie over MVO-inspanningen:
  • Bewijst het eerlijke, betrokken en transparante karakter van uw bedrijf.
  • Vergroot de kans op bevoorrechte leveringsposities.
  • Versterkt de band met uw stakeholders.
  • Bevordert uw zichtbaarheid in uw sector.
  • Bevordert uw positieve reputatie.
  • Is een krachtig PR-middel.
  • Levert u meer op dan het u kost.
  • /